Brexit riskerar slå hårt mot kemiindustrin – nu måste vi arbeta för att minska följdverkningarna