Avtal 2017 – Industrins konkurrenskraft avgör – nu även på engelska