AV föreslår revidering gällande märkning av rörledningar