AFA försäkring: Pengarna är slut för arbetsmiljöutbildning