75 miljoner satsas för att utveckla svensk industris arbete med kompetensförsörjning