35 miljoner för att stärka företagens kompetensförsörjning