1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft