Nytt avtal kring produktion av förnybart bränsle

Colabitoil och Organofuel tecknar ett avtal om försäljning och produktion av förnybart flygbränsle och förnybar bensin.

Avtalet gäller produktion av bränsle enligt Organofuels patentsökta teknik. Överenskommelsen innebär att en ny pilotanläggning uppförs och i nästa skede att tekniken tillämpas i full skala och introduceras på marknaden.

Tekniken bygger på en beprövad process med katalytisk reformering av etanol och kan utan modifikationer ersätta fossila bränslen i befintliga motorer med bibehållen effekt.

– De globala behoven av förnybara drivmedel är mycket stort. I synnerhet med de mål som reduktionsplikt i Sverige och Europa innefattar. Fördelen med tekniken är att tillgången till råvaror är obegränsad. Vi tar därför direkt steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en pilotanläggning och genomförande av tester under 2019, säger Jan Nordlöf, VD Colabitoil i ett pressmeddelande.

– Valet stod mellan flera aktörer, men det slutgiltiga valet föll på ett strategiskt och långsiktigt samarbete med Colabitoil. Tillsammans är vi övertygade om att vi kommer att kunna tillgodose marknaden med förnybara produkter och möta framtidens globala behov, säger Italo Sanhueza, VD på Organofuel Sweden AB i ett pressmeddelande.

En tillståndsprocess har nu påbörjats för att kunna uppföra den nya pilotanläggningen i Norrsundet utanför Gävle.

Läs hela pressmeddelandet här.