Niklas – Vi måste sänka kostnaderna för arbetsgivare att anställa människor utan längre erfarenhet

Niklas Gonzalez blev klar civilingenjör i kemiteknik för två veckor sen. Exjobbet handlade om katalysatorer för att tillverka metangas, till exempel av förnybar råvara.

 Vad hoppas du få ut av resan till Almedalen?
– En klarare bild av hur Sverige fungerar och hur framtiden kommer se ut. Läs mer