Den investeringsfokuserade strategin för bioekonomi

Stora investeringar i biobaserade industriproduktion sker utanför Sverige. Ett annorlunda sätt som sällan diskuteras är att på allvar satsa på att attrahera investeringar hit. Det innebär att söka upp de som är på gång med intressanta investeringar och föra en dialog med dem.  Strategins kärna: Identifiera företag och grupper globalt som beslutar om och genomför…