Den handelsorienterade strategin för bioekonomi

Sverige har en styrka och kompetens att arbeta med handel. IKEA, ICA och HM är enorma framgångar. Utmärkande för handel är omsättningshastighet och inköp. Man köper in varor och säljer dem snabbt. Kombinerat med vår “Gnosjöanda” och starka företag inom tillverkning av till exempel plastvaror i södra Sverige kan vi snabbt få tillväxt och kompetens…