Mångåriga forskningssamarbeten bakom miljardsatsning på biobaserade limmer

Sverige ska bli världsledande inom forskning på biobaserade limmer. 2024 öppnar BioGlue Center, en satsning i miljardklassen där universitet och företag sluter upp. Kompetenscentret är resultatet av många års forskningssatsningar som med stöd av bland annat BioInnovation vill ersätta fossila limmer med mer miljö- och klimatvänliga alternativ.

2024 öppnar BioGlue Center som ska göra Sverige världsledande i utvecklingen av biobaserade limmer. Limmerna som idag är fossilbaserade och fungerar som exempelvis bindemedel i träbaserade produkter inom möbel och bygg står för en betydande del av flera industriers klimatpåverkan. Också inom pappersförpackningar, som redan använder biobaserat lim, finns ett förbättringsbehov som BioGlue Center ska svara upp på.

Under en femårsperiod, med chans till förlängning i fem år, får kompetenscentrat 36 miljoner av Vinnova.

Stergios Adamopoulos

Stergios Adamopoulos, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Här ska SLU, Linnéuniversitetet och KTH i nära samarbete med tolv företag inom möbel-, förpacknings- och byggindustrin driva på utvecklingsarbetet. Företagen som bland annat är leverantörer av biobaserade råvaror och tillverkare av såväl bindemedel som trä- och pappersprodukter finansierar resten av den totala budgeten på 110 miljoner. Bland de svenska huvudfinansiärerna finns IKEA, AkzoNobel, Stora Enso, Tetra Pak och Södra.

– BioGlue Center svarar upp på ett akut behov av ökad hållbarhet genom att ersätta fossilbaserade limmer med biobaserade alternativ. Möbel-, bygg- och förpackningsindustrin står bakom 25 procent av de limmer som konsumeras globalt, det här är en unik satsning och en unik möjlighet att göra betydande skillnad, säger Stergios Adamopoulos, professor i trävetenskap och träteknologi vid SLU och den som leder centret.

Ett resultat av tidigare forskningssatsningar

Satsningen är en vidareutveckling av att akademi och företag i flera års tid har samverkat och i projekt inom bland annat BioInnovation drivit på utvecklingen av fossilfria limmer. Ett av projekten inom BioInnovation som visar på mycket lovande resultat hade som mål att utveckla och validera stärkelsebaserat lim för cirkulära fiberskivor i både labb- och industriell miljö. Huvudpartners i projektet var IKEA, Lantmännen och Akzo Nobel och tillsammans med SLU och Linnéuniversitetet har de nu gått vidare i ett fortsättningsprojekt inom Vinnova för att demonstrera industriell tillverkning och efterföljande återvinningsprocesser.

– BioGlue Center är en vidareutveckling av tidigare forskningsaktiviteter. Med det här långsiktiga stödet säkrar vi forskningen på området och skapar en miljö där akademi, forskningsinstitut och företag lär av varandra. Att vi får till en kontinuitet är otroligt viktigt för att bemöta sektorernas gemensamma utmaningar att ersätta fossilbaserade limmer, säger Stergios Adamopoulos.

”Satsningen kommer att ha stort inflytande”

Inom BioGlue Center kommer fokus att ligga på forskning som kan komma till bred användning, snarare än att sikta in sig på utvecklingen av produkter och material för specifika branscher eller behov. KTH kommer att ansvara för råvaruförståelse och att utveckla formler, SLU är koordinator för centret och ska skapa en förståelse för interaktioner mellan biolim och den yta limmet ska fästa på samt de biobaserade limmernas prestanda. Linnéuniversitetet utvecklar kunskapen om applikationsteknik för biolim i olika produkter, slutprodukternas egenskaper och deras miljöpåverkan.

– Målet med BioGlue Center är att bli en världsledande forskningsmiljö för biobaserade limmer. Sveriges konkurrenskraftiga fördel är att vi har universitet med stark kunskap på området och stora internationella spelare längsmed hela värdekedjan. Det finns inget liknande någon annanstans, satsningen kommer att ha stort inflytande, säger Stergios Adamopoulos avslutningsvis.