Programkontor

BioInnovations programkontor (Programme Management) ansvarar för den dagliga verksamheten, förbereder och genomför utlysningsförslag, information, strategiska projekt och strategiska aktiviteter, utvärderingar med flera programaktiviteter.

Programkontoret består av Anna Wiberg, programchef, Per Edström, processledare (arbetar på distans) samt kommunikationsansvarig Linda Larsson, kommunikatör Camilla Mares Martinez (arbetar på distans) och projektledare Oscar Högberg. Programkontoret stöttas av Expert Team ordförandena.

Anna Wiberg, programchef
076-129 62 94
anna.wiberg@bioinnovation.se

Per Edström, processledare
073-760 21 51
per.edstrom@miun.se

Linda Larsson, kommunikationsansvarig
076-800 94 97
linda.larsson@bioinnovation.se

Camilla Martinez Mares, kommunikatör
camilla.mares@skogsindustrierna.se

Oscar Högberg, projektledare
070-386 79 94
oscar.hogberg@bioinnovation.se