Tillbaka till alla Utlysningar

Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering

  • Sista ansökningsdag 31 oktober 2022

Syftet med utlysningen är att bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya modeller, tillvägagångsätt, verktyg och metoder för att bättre förstå hydrologiska processer (lokalt, regionalt, globalt) med avseende på vattnets flöden och kretslopp i samband med extrema klimathändelser.

Formas utlyser 20 miljoner kronor till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan till det europeiska partnerskapet Water4AllsLänk till annan webbplats. första transnationella utlysning: Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering motståndskraft, anpassning och begränsning av hydroklimatiska extrema händelser samt metoder.

Vad kan man söka för?

Den transnationella utlysningens fokusområden är exempelvis hur vattnets nederbörd, avdunstning och avrinning hanteras i städer, på landsbygden och vid kustlinjerna. Ledning och styrning av vattnets flöden och kretslopp spelar en nyckelroll i vattenresurshantering. Vattnets flöden och kretslopp följer inte nationella gränser, vilket medför stora utmaningar gällande utvecklingen av innovativa styrmodeller.

Vem kan söka?

Den transnationella utlysningen vänder sig till sökande från alla forskningsdiscipliner. Sökande ska ingå i ett konsortium som består av minst tre oberoende behöriga partners från tre olika länder som söker finansiering från forskningsfinansiärer som deltar i utlysningen.

Hur mycket kan man söka?

Projekten ska vara 36 månader. Bidragets storlek som kan sökas från Formas är högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator för det transnationella konsortiet. Formas önskar en svensk sökande PI (Huvudsökande/Projektledare), som koordinerar övriga svenska medverkande sökande i ett konsortium. Se övriga riktlinjer för projektens totala storlek och konsortiernas sammansättning i den transnationella utlysningstexten.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.