Tillbaka till alla Utlysningar

Vill du bidra till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle?

  • Sista ansökningsdag 15 november 2022

I syfte att påskynda omställningstakten till ett hållbart och biobaserat samhälle utlyser Energimyndigheten cirka 10 miljoner kronor för etablering av innovationskluster. Utlysningen riktar sig till aktörer som effektivt kan leda och koordinera innovationsklustret.

Energimyndigheten ger i denna utlysning ramarna för verksamheten inom innovationskluster, men den som söker uppmanas att inkomma med egna idéer och förslag på hur verksamheten inom klustret kan utformas och riktas för att bidra till programmet Bio+ mål och intentioner. Innovationskluster ska dock innehålla följande delar:

  • Samla aktörer (till exempel beslutsfattare, avnämare, problemägare, FoI-utförare med flera) kring gemensamma behov och målsättningar.
  • Sprida kunskap och resultat samt energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer inom programområdena för Bio+.

Innovationskluster som får stöd inom programmet ska bidra till utfallsmålet ” Nya aktörskonstellationer” samt ytterligare minst två av nedanstående utfallsmål som Energimyndigheten pekat ut i programmet Bio+. Energimyndigheten uppmuntrar till innovationskluster som kan samla en stor del av aktörerna tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt och inom flera temaområden för respektive kluster och som under klusterperioden lyckas värva fler aktiva medlemmar.

  • Hållbara värdekedjor
  • Resurseffektiva lösningar
  • Effektfulla styrmedel och policy

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.