Tillbaka till alla Utlysningar

Vägen till en klimatneutral e-handel

  • Sista ansökningsdag 25 september 2024

Med detta erbjudande Vinnova vill stötta idéer som kan bidra till en hållbar omställning av e-handel. Vinnova söker särskilt projekt inom innovationsområdena hållbara förpackningslösningar, retursystem och leveransplatser.

Vad kan man söka för?

Utveckling och testning som bidrar till en hållbar e-handel och förbereda för implementering och nyttiggörande. Vi söker särskilt projekt inom innovationsområdena hållbara förpackningslösningar, retursystem och leveransplatser.

Vem kan söka?

Aktörer inom leveranskedjan i e-handel, till exempel företag, offentlig sektor, myndigheter, intresseorganisationer och akademi. Projekt ska bestå av minst två parter.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningens budget är ca 10 miljoner för 2024–2025. Projekttiden får maximalt uppgå till 18 månader.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.