Tillbaka till alla Utlysningar

Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2021 till 2024

  • Sista ansökningsdag i denna period är 29 september 2022

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval vid sin företagsutveckling.

Vinnova finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet. Exempel på tidigare projekt som blivit finansierade är STEP, Ignite, The Yes Way. Inom det här erbjudandet är det möjligt att söka två gånger per år, slutet av september samt slutet av mars från 2021 till 2024.

Vad kan man söka för?

Inkubatorer kan söka stöd för att utveckla och testa nya arbetssätt och verktyg samt implementera redan utvecklade arbetsmetoder och verktyg som visat sig vara effektiva i inkubatorverksamhet.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till etablerade inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft för attraktion och urval av nya företagsidéer.

Hur mycket kan man söka?

En förstudiestudie beviljas med maximalt 300 000 kronor. Att nyutveckla eller implementera en fungerande metod/verktyg beviljas med maximalt 2 miljoner kronor. Årlig budget om 5 miljoner kronor 2021-2024.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.