Tillbaka till alla Utlysningar

Test och demo av avancerad digitalisering i verklig miljö

  • Sista ansökningsdag är 27 augusti 2024

Att testa och demonstrera innovativa lösningar under realistiska förhållanden är ett sätt att identifiera viktiga möjligheter, utmaningar och hinder inför industriell implementering. Det kan därmed förkorta tiden för att en lösning ska kunna kommersialiseras. Den här utlysningen vänder sig till aktörer som vill testa och demonstrera avancerade digitaliseringslösningar, som är till nytta för svensk industri, i verkliga miljöer.

Vad kan man söka för?

Utlysningen är för er som vill testa en ny lösning inom avancerad digitalisering i verklig miljö. Demonstrationen ska utföras i en befintlig produktions- eller pilotanläggning. Vinnova finansierar inte uppbyggnad eller utbyggnad av infrastruktur.

Vem kan söka?

Ni ska vara ett konsortium med minst två deltagande projektparter. Det kan handla om företag, universitet, högskola, forskningsinstitut eller andra relevanta parter. I konsortiet ska minst ett svenskt företag i form av ett aktiebolag ingå.

Hur mycket kan man söka?

Vinnova beviljar bidrag med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader, och maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.