Tillbaka till alla Utlysningar

Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer – 2022

  • Sista anmälningsdag 7 september 2022

Med det här erbjudandet vill Vinnova initiera genomförbarhetsstudier och FoI-projekt i branschöverskridande samarbeten. Projekten ska generera kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Detta ska leda till ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknik.

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt på max 3 år för utveckling av ny lättviktsteknik med industriella tillämpningar. Genomförbarhetsstudier på max 1 år som utvärderar nya idéer med potential till FoI-projekt.

Vem kan söka?

Konsortier av företag, institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Minst två behovsägande företag med konkreta industriella behov. Engagemang av SMF uppmuntras.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningens totala budget är på 45 miljoner kronor. Maximal bidragsnivå för FoI-projekt är 50 procent. För genomförbarhetsstudier kan bidrag på högst 800 000 kronor sökas, motsvarande maximalt 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.