Tillbaka till alla Utlysningar

Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

  • Öppnar för ansökningar 11 november 2022

Syftet med utlysningen är att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Sverige står inför en rad utmaningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga även för samhällsgrupper med mindre ekonomiska resurser eller särskilda behov. Idag ser vi en utbredd bostadsbrist, ökad segregation och fördjupade klyftor mellan stad och landsbygd. Höga bostadspriser och hyror samt minskande andel hyresrätter gör det svårt för flera samhällsgrupper att säkra en trygg boendesituation och att anpassa sitt boende utifrån livssituation. Utmaningarna ser olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig; glesbygdsområden, mindre städer respektive större städer tampas med delvis olika svårigheter.

Den här utlysningen syftar till att möjliggöra samarbeten mellan olika intressenter inom bostadssektorn med målet att utforska och utveckla lösningar som tydligt bidrar till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. I utlysningen finansieras forsknings- och innovationsprojekt som på ett konkret sätt undersöker och föreslår hur, exempelvis, planering, finansiering, regelverk, samverkan, byggande, renovering, utformning och användning av bostäder kan främja en socialt hållbar och prisrimlig bostadsförsörjning för alla.

Vad kan man söka för?

Forskning- och innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att främja en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Vem kan söka?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhälles-organisationer. Endast flerpartsansökningar med minst en akademisk part och en icke-akademisk part kan få finansiering.

Hur mycket kan man söka?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhälles-organisationer. Endast flerpartsansökningar med minst en akademisk part och en icke-akademisk part kan få finansiering.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.