Tillbaka till alla Utlysningar

Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar – hösten 2022

  • Sista ansökningsdag 8 december 2022

I det här erbjudandet finansierar Vinnova inom SIO Grafen tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Vad kan man söka för?

Behovsdriven samverkan i tre projektformer – genomförbarhetsstudie, innovationsprojekt eller demonstratorprojekt. Projektet ska handla om hur grafen eller andra 2D-material förbättrar materialegenskaper eller funktioner i en tänkt tillämpning.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Beroende på projektform krävs olika antal och typer av aktörer. Minst ett svenskt företag ska alltid ingå i konsortiet.

Hur mycket kan man söka?

300 000 – 4 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget. Budget för utlysningen är 12 miljoner kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.