Tillbaka till alla Utlysningar

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland höst 2022

  • Sista ansökningsdag 19 januari 2023

Vinnovas erbjudande riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden.

Projekten ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

Vad kan man söka för?

Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom EU:s definition för industriell forskning och experimentell utveckling.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) med upp till 499 anställda som vill samverka med bland annat SMF och andra aktörer i Tyskland. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

Hur mycket kan man söka?

Man kan söka upp till 3 miljoner kronor. Företag som söker förväntas medfinansiera sin stödberättigade kostnader enligt statsstödsreglerna.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.