Tillbaka till alla Utlysningar

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte för en hållbar industri

  • Sista ansökningsdag 27 oktober 2022 kl 14.00.

Vill du eller din organisation vidga vyerna för att få nya kontakter, insikter och samarbeten? Nu erbjuder Vinnova finansiering för personer verksamma inom forskning och innovation som vill arbeta i en annan organisation i upp till 12 månader.

Vad kan man söka för?

Bidraget kan användas till kostnader för lön, resor, uppehälle samt andra direkta och indirekta kostnader som uppstår i samband med projektet. Vistelsen kan spridas ut över en period om 12 månader.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor och forskningsinstitut samt privata eller offentliga organisationer.

Hur mycket kan man söka?

Upp till 500 000 kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.