Tillbaka till alla Utlysningar

PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2022

  • Sista ansökningsdag 23 november 2022

Syftet med Vinnovas utlysning är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri, genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Vad kan man söka för?

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer (juridiska personer).

Hur mycket kan man söka?

Preliminärt 600 000-5 000 000 kronor beroende på typ av projekt.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.