Tillbaka till alla Utlysningar

Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

  • Sista ansökningsdag 10 september 2024

Erbjudandet är kopplad till Impact Programmet Net Zero Industry. För att svensk industri ska kunna vara resurseffektiv och resilient krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. Etapp 2 avser vidareutveckling av lovande projektresultat från etapp 1 och inkluderar pilottester av systemlösningar och samarbeten med potentiella kunder.

Vad kan man söka för?

Etapp 1 avser aktörer som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer som vill utveckla cirkulära produkter och tjänster. Minst 3 projektparter ska medverka i etapp 1.

Hur mycket kan man söka?

I etapp 1 kan projekten söka maximalt 1 000 000 kr och projekttiden är max sex månader. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.