Tillbaka till alla Utlysningar

Ökad resurseffektivitet och cirkularitet längs batterivärdekedjan

 • Sista ansökningsdag 29 augusti 2024

Nu kan du som forskar på batteriområdet söka stöd för forskning och innovation inom flera relevanta områden för att bidra till en hållbar batterivärdekedja.

Utlysningen är den första inom Energimyndighetens nya program Hållbar batterivärdekedja. Utlysningen ska bidra till ökad energi- och resurseffektivitet och cirkulära processer i Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja och därigenom bidra till stärkt och bibehållen konkurrenskraft för svenska aktörer, en hållbar elektrifiering av transporter och ett resilient energisystem.

Vad kan man söka stöd för?

I utlysningen efterfrågas särskilt projekt inom följande områden (redovisas utan inbördes rangordning):

 • nya och utvecklade batterikemier
 • material-, energi- och resurseffektivitet
 • produktionsutrustning
 • modelleringsverktyg
 • diagnostik och hälsoprestanda
 • systemanalyser för olika batterispår
 • synteser och genomförbarhetsstudier.

Utlysningen är även öppen för ansökningar inom hela programmets bredd.

Projekt som adresserar särskilt efterfrågade områden i denna utlysning kommer att prioriteras i de fall bedömningen i övrigt väger lika.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens mål kan söka (se avsnitt ett i den fullständiga utlysningstexten). Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer med anknytning till batterivärdekedjan.

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt utifrån projektets mål och effekter.

Informationsmöten via Teams
Energimyndigheten anordnar tre digitala möten för dig som vill veta mer om utlysningen och ansökningsprocessen. Under mötet finns också möjlighet att ställa frågor.

När:
11 juni 2024, klockan 09.00–10.00
15 augusti 2024, klockan 09.00–10.00
22 augusti 2024, klockan 09.00–10.00

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.