Tillbaka till alla Utlysningar

Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt 2024

  • Öppnar för ansökningar 4 september 2024

Hösten 2024 planerar Formas att öppna en ny utlysning för forskningsprojekt som riktar sig till disputerade forskare. Utlysningen för forskningsprojekt var tidigare en del av Formas årliga öppna utlysning, men blir nu en separat utlysning.

Årliga öppna har länge varit Formas största utlysning. Inför 2024 utvecklar vi utlysningen för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför. Konkret innebär detta att årliga öppna delas upp i två separata utlysningar: en utlysning för forskare tidigt i karriären och en utlysning för forskningsprojekt.

Vad kan man söka för?

Forskningsprojekt där du fritt formulerar en frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Vem kan söka?

Disputerade forskare. Huvudsökande och eventuella medsökanden ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan man söka?

1,5 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för maximalt fyra år (48 månader).

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.