Tillbaka till alla Utlysningar

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

  • Sista ansökningsdag 20 december 2022

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forskare tidigt i karriären är sådana erfarenheter särskilt värdefulla. På en övergripande nivå bidrar forskarmobilitet till att skapa dynamiska forskarmiljöer som bedriver högkvalitativ verksamhet i forskningsfronten.

Vad kan man söka för?

Forskningsprojekt där man formulerar sin egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Vem kan söka?

Forskare med doktorsexamen utfärdad tidigast 1 januari 2019 och senast 30 april 2023.

Hur mycket kan man söka?

Man kan söka medel för sin egen lön, overhead och lokalkostnader. Projekten kan pågå 24 till 48 månader.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.