Tillbaka till alla Utlysningar

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2022

  • Sista ansökningsdag 1 mars 2023

I det här erbjudandet finansierar Vinnova kompetenscentrum där olika parter inom områdena Hållbar industri och Digital omställning samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut måste vara koordinerande part.

Vad kan man söka för?

Att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum inom Hållbar industri och Digital omställning med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

Vem kan söka?

Koordinator ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. De söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet eller andra universitet, högskolor eller institut som projektpart.

Hur mycket kan man söka?

Vinnova planerar att bevilja max 8 stycken kompetenscentrum. Finansiering för ett centrum planeras vara 4 miljoner kronor för år 1 och 8 miljoner för år 2-5.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.