Tillbaka till alla Utlysningar

Innovativa Impact Startups hösten 2023

  • Planerad till maj 2023

I det här erbjudandet vill Vinnova stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Vad kan man söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen och hållbarhetsstrategier, verifiera kundnytta och betalningsvilja, bygga kundrelationer, utveckla partnerskap samt skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Vem kan söka?

Små, nystartade aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst. Bolagets affärsidé är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning.

Hur mycket kan man söka?

I denna utlysning kan man söka max 300 000 kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.