Tillbaka till alla Utlysningar

Impact Innovation: Systemdemonstratorer för framtidens hållbara tillverkningsindustrier – steg 1

  • Sista ansökningsdag 3 september 2024

Erbjudandet kommer från Net Zero Industry, ett program inom Impact Innovation som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Syftet med utlysningen är att skapa goda förutsättningar för framtidens resilienta och cirkulära produktion genom nya systemdemonstratorer. De möjliggör att innovativa lösningar kan testas i en verklig miljö för att ta reda på om omgivande system påverkas i önskad riktning. I steg 1 erbjuds finansiering för genomförbarhetsstudier. Läs mer om Net Zero Industry på hemsidan: https://www.netzeroimpact.se/

Vad kan man söka för?

Att i samverkan ta fram en genomförbarhetsstudie för en systemdemonstrator som ska bidra till en resilient och cirkulär produktion.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer med minst tre svenska parter (juridiska personer) varav minst två är företag med tillverkning i Sverige.

Hur mycket kan man söka?

Bidraget per projekt kan som högst uppgå till 1.5 miljoner kronor. Bidraget kan högst uppgå till 60 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Förväntad genomförandetid är 9–12 månader.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.