Tillbaka till alla Utlysningar

Impact Innovation: Samverkan för hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies

  • Sista ansökningsdag 27 augusti 2024

Den här utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Utlysningen riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Vad kan man söka stöd för?

Att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission ”Hållbart vatten för alla 2050” och programmets delmål. Utlysningen ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar.

Vem kan söka?

Aktörer i systemet ”från källa till kust”, till exempel från offentlig sektor, näringsliv, forskningsorganisationer, institut och civilsamhälle. Projektgruppen ska innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.