Tillbaka till alla Utlysningar

Impact Innovation: Policy och styrmedel för en hållbar omställning

Med detta erbjudande vill Impact innovationprogrammen Net Zero Industry och Metals and Minerals bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning. Inriktningen är på utveckling av policy och styrmedel som är relevanta för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll. Projekten som finansieras förväntas ge både underlag och bidra direkt till policyprocesser. Utlysningen omfattar policy och styrmedel från såväl offentligt håll som från branscher och standardiseringsorgan. Exempel på styrmedel som omfattas är lagar, regler, tillstånd, upphandling, olika ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder.

Vad kan man söka för?

Projekt som både ger underlag och bidrar direkt till policyutveckling som främjar klimatneutral och cirkulär omställning.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst 3 projektparter ska medverka varav minst en industriaktör.

Hur mycket kan man söka?

Bidrag kan beviljas med max 1 500 000 kr per projekt och projekttiden är max tolv månader. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.