Tillbaka till alla Utlysningar

Impact Innovation: Framtidens platser – framtidsvisioner för attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen

  • Sista ansökningsdag 10 september 2024

Utlysningen kommer från ShiftSweden, ett program inom Impact Innovation som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Utlysningen riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn. Genom att utmana föreställningar om hur vi lever, bor och förflyttar oss i framtiden kan vi skapa drivkrafter att ta oss dit.

Vad kan man söka stöd för?

Genom framsynsmetod gestalta en möjlig framtid utifrån ShiftSwedens mission och tre skiften. Projekten ska stimulera förmågan att utmana och föreställa oss olika framtider, skapa diskussion och bidra i formandet av framtidens hållbara samhälle.

Vem kan söka?

Tvärdisciplinära samverkansprojekt med kompetenser inom metoder för framsyn, mobilitet och/eller samhällsbyggnad. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom framtidsorienterade processer.

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.