Tillbaka till alla Utlysningar

Hållbar klimatomställning i en föränderlig värld

  • Sista ansökningsdag 11 maj 2023

I denna utlysning efterfrågar Formas forskning som bidrar med kunskap om och för en långsiktigt hållbar klimatomställning. Finansierade projekt kan exempelvis handla om hur klimatomställning kan främjas, hur olika aktörer och samhällsgrupper påverkar och påverkas av omställningen, eller hur olika former av kriser och utmaningar kan försvåra eller möjliggöra klimatomställning. Projekt kan även bidra med kunskaper om hur samhällsaktörer bättre kan förutse och hantera kriser, liksom vilka förmågor och arbetsformer som kan främja ett proaktivt och uthålligt arbete som bidrar till klimatomställning i föränderlig omvärld.

Vad kan man söka för?

Forskningsprojekt som bidrar med kunskap om och för en långsiktigt hållbar klimatomställning, som är robust i en föränderlig omvärld.

Vem kan söka?

Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen. Huvudsökande ska vara verksamma vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Hur mycket kan man söka?

6-10 miljoner kronor för en projekttid på 4 år. Total budget för utlysningen: 120 miljoner kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.