Tillbaka till alla Utlysningar

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2024

  • Sista ansökningsdag 31 december 2024

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill vi erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan.

Vad kan man söka för?

Ni som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europa erbjuds möjlighet att få ansökan förhandsgranskad av erfarna bedömare. Erbjudandet syftar till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan till Horisont Europa.

Vem kan söka?

Svenska aktörer som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 eller 6. Ansökan ska vara färdigskriven och ska skickas in i god tid så att rekommendationer från granskningen kan tas om hand.

Hur mycket kan man söka?

Detta erbjudande innefattar inte finansiering.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.