Tillbaka till alla Utlysningar

Årliga öppna utlysningen – Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

  • Sista ansökningsdag 30 mars 2023

I denna årliga öppna utlysning välkomnar Formas ansökningar inom sina tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären är en av två bidragsformer i årliga öppna utlysningen. I denna utlysning formulerar man som forskare sin egen frågeställning. Utlysningens syfte är att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, som leder till en tydlig förflyttning av kunskapsläget för att möta samhällsutmaningar och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Frågeställningarna får gärna vara tvärvetenskapliga. Den forskning som stöds kan vara antingen grundläggande forskning eller behovsmotiverad, tillämpad forskning.

Bidragsformen riktar sig till den som har avlagd doktorsexamen, examensbevis utfärdat, tidigast 1 januari 2015 och senast 31 december 2021.

Vad kan man söka för?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Vem kan söka?

Forskare tidigt i karriären. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2015 eller senast den 31 december 2021. Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan man söka?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst fyra år.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.