Tillbaka till alla Utlysningar

Europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar urban omställning

  • Sista ansökningsdag 21 nov 2022

Formas utlysning ger stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen.

Vad kan man söka för?

Sök stöd för projekt som tar sig an urbana utmaningar. Utmaningarna har grupperats inom tre teman som kallas Transition Pathways. I Sverige ansvarar tre olika forsknings- och innovationsfinansiärer för varsitt tema:

  • Energipositiva stadsdelar – Energimyndigheten
  • 15-minutersstaden – Vinnova
  • Cirkulära urbana ekonomier – Formas

Vem kan söka?

Projekten som väljs ut inom utlysningen kommer att finansieras direkt av nationella eller regionala forsknings- och innovationsfinansiärer från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

En projektansökan måste minst involvera tre partners från tre av dessa länder. Alla parter måste vara godkända som mottagare av medel av respektive nationell eller regional forsknings- eller innovationsfinansiär. Ansökan bör tydligt visa på mervärdet av transnationellt samarbete.

Informationsmöte 6 september 2022 kl. 13-15

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.