Tillbaka till alla Utlysningar

Eureka SMART – Internationella samverkansprojekt inom Avancerad tillverkning 2023

  • Sista ansökningsdag 3 maj 2023

SMART är ett internationellt innovationskluster för Avancerad Tillverkning. Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning. Genom Eureka SMART Call 2022 kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning.

Vad kan man söka för?

Forsknings- eller utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning.

Vem kan söka?

Konsortier av företag och forskningsparter från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF ska delta. Ansökan skickas in till SMART.

Hur mycket kan man söka?

Vinnova finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Maximalt finansierar vi upp till cirka 10 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.