Tillbaka till alla Utlysningar

Demonstratorprojekt för kommersiella tillämpningar med 2D-material – 2024

  • Sista ansökningsdag 19 september 2024

Med den här utlysningen vill Vinnova accelerera svensk innovation inom 2D-material genom demonstratorprojekt som utvecklar värdekedjor, stärker samverkan och stimulerar svensk tillverkning av 2D-material.

Vad kan man söka för?

Behovsdriven samverkan i demonstratorprojekt. Projektet ska handla om hur 2D-material förbättrar materialegenskaper eller funktioner i en tänkt tillämpning.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Minst tre projektparter varav minst två företag. Minst ett av företagen ska vara svenskt.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningens budget förväntas vara 10 miljoner kronor. Det finns inget maximalt bidrag per projekt. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.