Tillbaka till alla Utlysningar

Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

  • Sista ansökningsdag 1 september 2022.

Produktion2030 finansierar projekt som utvecklar och testar nya tekniska lösningar i svensk tillverkningsindustri. Syftet är att bidra till minskad klimatpåverkan genom t.ex. reducerade CO2-utsläpp, minskad energianvändning, cirkulär och resurseffektiv produktion eller andra innovativa lösningar.

Vad kan man söka för?

Utlysningen genomförs i två steg: (1) förstudier för att utveckla projektidé och projektkonsortie, (2) forsknings- och innovationsprojekt som skapar konkreta resultat, vilka kan testas och demonstreras.

Vem kan söka?

Förstudier – minst två industriföretag inom svensk tillverkningsindustri; – minst en aktör från universitet eller högskola; – minst en aktör från forskningsinstitut.

Hur mycket kan man söka?

Förstudier kan söka maximalt 800 000 kronor under 6 månader.
För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.