Tillbaka till alla Utlysningar

Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning

  • Sista ansökningsdag 10 januari 2023

Vinnovas utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till omställningen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi eller användningen av klimatneutrala varor och tjänster.

Vad kan man söka för?

Projekten ska bidra till utlysningens mål om grön omställning. Stöd kan sökas för ett av följande spår, när man (spår 1) ska ta fram beslutsunderlag för en möjlig innovationsupphandling eller (spår 2) är inne i en pågående innovationsupphandling.

Vem kan söka?

Upphandlande organisationer, det vill säga sådana som lyder under upphandlingsreglerna.

Hur mycket kan man söka?

Stödets storlek beror på vilket spår man väljer. Spår 1. Max. 200 000 kr. Spår 2. Vid inköp av en extern kompetens: max. 200 000 kr. Vid inköp av två eller fler: max. 400 000 kr. Samtliga bidragsmedel ska gå till externa arvoden och avgifter.

Informationsmöten:

  • 24 augusti
  • 14 september
  • 5 oktober
För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.