Tillbaka till alla Utlysningar

Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

  • Sista ansökningsdag 28 februari 2023

Med denna utlysning vill Vinnnova främja lösningar som bidrar till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Vinnova söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Vad kan man söka för?

Tillämpade forskningsprojekt eller utvecklings- och innovationsprojekt på maximalt 26 månader.

Vem kan söka?

Konsortier där företag, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor samt andra relevanta aktörer kan ingå. Forskningsprojekt ska utföras av minst två projektparter, och utvecklings- och innovationsprojekt ska utföras av minst tre projektparter.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningens totala budget är 65 miljoner kronor för perioden 2023 till 2024. Vinnova finansierar upp till 65 procent av ett projekts stödberättigande kostnader, och bidraget per projekt kan maximalt uppgå till 7 miljoner kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.