Tillbaka till alla Utlysningar

Blå innovation – Genomförandeprojekt

  • Sista ansökningsdag 30 maj 2023

Formas utlyser medel till innovationsprojekt som genom nya lösningar och systemförändring ska bidra till en hållbar användning av våra vattenresurser.

Inom vattenområdet finns ett antal utmaningar, och möjligheter, för alla typer av vatten som sötvatten, grundvatten och marina vatten så som exempelvis vattenbrist, föroreningar eller utveckling av hållbara blå näringar.

Vad kan man söka för?

Innovationsprojekt som tar sig an en komplex utmaning inom ett område med stor direkt eller indirekt inverkan på havs- och/eller vattenmiljön. Systemperspektiv och samverkan mellan olika sektorer och discipliner är en central del för att kunna ta sig an den identifierade utmaningen, och ta fram lösningar som kan testas, implementeras och spridas.

Vem kan söka?

I projekten är behovsägaren, dvs ägaren av utmaningen, central. Behovsägaren kan till exempel vara en kommun, region, länsstyrelse eller annan organisation, ett kommunalt bolag eller näringsliv (ej enskild firma). Minst en part ska vara en behovsägare, och minst en part ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet.

Hur mycket man man söka?

I utlysningen går det att söka i två kategorier med olika projektlängd och budget.
Kategori 1: Projektlängd 2-3 år och budget på 1-2 miljoner kronor per år. Max bidrag är 5 miljoner kronor.

Kategori 2: Projektlängd 4-5 år och budget på 2,5-4 miljoner kronor per år. Max bidrag är 20 miljoner kronor.

Formas bidrag kommer uppgå till högst 80 procent av projektets totala stödberättigade kostnader. Total budget för utlysningen är 150 miljoner kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.