Tillbaka till alla Utlysningar

Avancerad och innovativ digitalisering 2024 – korta projekt

  • Planerad till juni 2024

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Projekttiden är maximalt 12 månader. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Vad kan man söka för?

Ettåriga forsknings- och innovationsprojekt drivna av industriella behov. I samverkan ska projekten utveckla möjliggörande teknik och förmågor med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering inom något av utlysningens tekniska fokusområden.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan man söka?

Det går att söka maximalt 2 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 30 miljoner kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.