Tillbaka till alla Utlysningar

Avancerad och innovativ digitalisering 2022

  • Sista anmälningsdag 20 oktober 2022

Vinnovas erbjudande riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas ha en påverkan på något av tillämpningsområdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri.

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar möjliggörande teknik och förmågor med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering inom något av utlysningens tekniska fokusområden.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka,

Hur mycket kan man söka?

Det går att söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 70 miljoner kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.