Tillbaka till alla Utlysningar

Avancerad digitalisering för digitala värdekedjor

  • Sista ansökningsdag 28 augusti 2024

Med den här utlysningen vill Vinnova bidra till att stärka Sveriges företags förmåga att effektivt hantera data för en produkts hela livscykel, inkluderande tillverkning, konstruktion, användning och återvinning. Utlysningen finansierar projekt som strävar efter att utveckla spårbara och cirkulära produktflöden genom att integrera data och processer relaterade till en produkts olika delar av livscykeln.

Vad kan man söka för?

Projekten ska fokusera på att utveckla kompletta digitala värdekedjor för produkter eller viktiga komponenter för värdekedjorna som tex. Digitala Produkt Pass.

Vem kan söka?

Projekt som syftar till att utveckla och validera lösningar för spårbarhet och verifiering av data relaterat till hela, eller någon del av, en produkts livscykel och inkluderar aktörer från olika delar av livscykeln.

Hur mycket kan man söka?

Maximalt belopp att söka är 10 miljoner kronor över 3 år och minsta belopp är 2 miljoner. Stöd kan uppgå till 50% av de totala projektkostnaderna. Målet är att finansiera en tematiskt balanserad portfölj som täcker flera branschers behov.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.