Tillbaka till alla Utlysningar

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens 2022 ht

  • Sista ansökningsdag 19 oktober 2022

Många internationella forskare befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), men flyttar härifrån efter avslutat projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Vad kan man söka för?

Bidrag för att täcka lönekostnaderna för att anställa en identifierad disputerad MSCA-forskare som befinner sig i Sverige.

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer och forskningsinstitut utanför universitet och högskola.

Hur mycket kan man söka?

Det går att söka bidrag på upp till 500 000 kronor. Bidraget får uppgå till högst 100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för anställning motsvarande heltid 6 månader.

För att komma vidare till utlysningen på Vinnovas webb,  använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.