Tillbaka till alla Utlysningar

Årliga öppna utlysningen – forskningsprojekt

  • Sista ansökningsdag 30 mars 2023

Sök medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor. I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom sina tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsprojekt är en av två bidragsformer i årliga öppna utlysningen. I den årliga öppna utlysningen formulerar forskaren sin egen frågeställning. Utlysningens syfte är att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som leder till en tydlig förflyttning av kunskapsläget för att möta samhällsutmaningar och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Frågeställningarna får gärna vara tvärvetenskapliga. Den forskning som stöds kan vara antingen grundläggande forskning eller behovsmotiverad, tillämpad forskning.

Vad kan man söka för?

Forskningsprojekt där man formulerar sin egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan man söka?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år.

För att komma vidare till utlysningen på Formas webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.