Horizon 2020

Horizon 2020, eller Horisont 2020, är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet, som är världens största satsning på forskning och innovation, har en total budget på runt 80 miljarder euro. Programmet har tre huvudinriktningar (pelare) som projekt kan söka finansiering inom. De tre huvudinriktningarna är spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Utöver det har programmet också fem fokusområden. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)  är ett samarbete mellan EU-kommissionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) och ansvarar för utlysningar inom ramprogrammet Horizon 2020 som rör biobaserad utveckling. Läs mer om BBI JU och aktuella utlysningar på Bio-based Industries webbplats.